Drevospracujúci priemysel má v slovenskej ekonomike stále pomerne malý podiel, avšak v poslednom období bol zaznamenaný výraznejší prílev zahraničných investícií aj do tejto oblasti. Niekdajšie štátne píly boli sčasti prevzaté zahraničnými spoločnosťami.

Lesy v Slovenskej republike sú čiastočne v súkromnom vlastníctve, no napriek tomu si štát stále zachováva veľmi výraznú pozíciu na trhu priemyselných dodávok. Častou otázkou producentov je možnosť poskytnutia štátnych záruk na dodávku drevnej hmoty, avšak tieto žiadosti sú zvyčajné zamietané a časť drevnej hmoty naďalej ostáva určená na export.

Špecifická situácia nastala po nezvyčajne silnej veternej smršti koncom roka 2004, počas ktorej bola zdevastovaná nezanedbateľná časť porastu. Nasledovalo obdobie, v ktorom sa spracúvalo aj kalamitné drevo v chránených oblastiach a z tohto dôvodu objem dodávok na slovenský trh od roku 2003 prekročil 5,2 mil. m3. HDP lesného hospodárstva v roku 2006 bol ovplyvnený ešte predajom zvyšku dreva z kalamity v roku 2004, čo sa odrazilo asi 0,8%.

Drevospracujúci priemysel (DSP) sa podieľa na celkových tržbách priemyslu Slovenskej republiky do 10 %. Podľa OKEČ sa DSP na Slovensku delí na 3 základné subodvetvia a to: Spracovanie dreva – OKEČ 20, Výroba nábytku – OKEČ 36.1 a Výroba celulózy a papiera – OKEČ 21 – 22. Živnostníci a malé podniky dominujú v skupinách OKEČ 20 a 36.1 a veľké podniky v OKEČ 21 – 22. Pre DSP je základnou vstupnou surovinou drevná hmota, ktorú mu dodávajú lesníci. Pre spracovateľov dreva vyťažia lesníci v priemere 6,5 milióna m3 dreva ročne, hoci v roku 2005 pre kalamitu v predchádzajúcom roku vyskočila ťažba na vyše 10 miliónov m3. V silnejších rokoch sa vyvezie viac ako jeden milión kubíkov dreva, hoci v ostatnom čase export klesá.

Spotreba papiera na Slovensku je veľmi vysoká, viac než 85 kg na obyvateľa ročne, ale aj napriek tomu je domáca spotreba nižšia než produkcia. Nedostatok dreva je kľúčovým problémom producentov a zvyčajne sa rieši dovozom drevnej hmoty z Ukrajiny, Maďarska a Bieloruska. Doprava má však dopad na jej cenu. Rastúca spotreba všeobecne, má pozitívny vplyv na výrobcov obalových materiálov.

Zdroj: SARIO

HORE