Zastrešenie päť rôznorodých odvetví hospodárstva vyžaduje široký záber pôsobenia OZ DLV. Zamestnávateľmi v týchto odvetviach sú všetky typy spoločností – súkromné aj štátne, akciové spoločnosti, spoločností s ručením obmedzeným, spoločností založené samosprávou.

Preto aj programové ciele OZ DLV sú svojim obsahom veľmi široké, od kolektívneho vyjednávania cez spoluprácu so zväzmi a združeniami zamestnávateľov, odborovými orgánmi, samosprávou až po verejno-právne inštitúcie. OZ každoročne uzatvára až päť KZVS.

HORE