Odborový zväz drevo, lesy, voda (OZ DLV) prešiel od svojho vzniku zložitým vývojom. Na ustanovujúcom mimoriadnom zjazde v januári 1990 najprv určil nové úlohy, ktoré priniesli politické a ekonomické zmeny v našej spoločnosti. Na riadnom zjazde v roku 1992 v Považskej Bystrici boli zvolené nové orgány a zjazd zabezpečil, aby v rámci odborového zväzu mohli pracovať sekcie pre jednotlivé oblasti.

Do roku 1992 patril OZ DLV pod ústredný výbor OZ pracovníkov drevospracujúceho priemyslu, lesného a vodného hospodárstva (ÚVOZ) v Prahe. Na I. zjazde v roku 1992 sa OZ DLV stal samostatným odborovým zväzom na Slovensku a ÚVOZ týmto zanikol.

V rokoch 1990 – 2016 boli predsedami OZ DLV páni Borislav Majtán (1990 – 2008) a Zdenek Dlugoš (2008 – 2016).

VII. zjazd OZ DLV sa konal 22. - 24. septembra 2016. Za predsedníčku OZ DLV bola zvolená JUDr. Vlasta Szabová, PhD.

HORE