Náš odborový zväz je pevnou súčasťou Konfederácie odborových zväzov SR a Jednotného majetkového fondu. Máme zástupcov vo Výboroch pre otázky zamestnanosti a v sektorových radách v rámci Národnej sústavy povolaní.

HORE