Veríme, že práve prostredníctvom odborov dokážme MY MLADÍ ODBORÁRI spoločne vytvoriť priestor prie riešenie otázok, ktoré sú podstatné a dôležité pre mladých pracujúcich ľudí v sektoroch, ktoré zastrešuje náš odborový zväz.

V rámci aktivít mladých odborárov plánujeme:
- realizovať spoločné stretnutia, 
- teambuilding aktivity, 
- realizovať odborárske školenia a vzdelávacie aktivity, 
- diskutovať s mladými odborármi a spoločne hľadať riešenia problémov, ktoré sú špecifické práve pre mladých odborárov, 
- preposielať zaujímavé ponuky na vzdelávanie a iné aktivity pre mladých členov OZ DLV, ktoré sú organizované na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú určené mladým odborárom do 35 rokov, 
- vytvoriť priestor pre intenzívnejšie zapojenie mladých členov nášho OZ DLV do riadenia, plnenia úloh a prípravy aktivít zväzu.

Veríme, že práve prostredníctvom odborov dokážme MY MLADÍ ODBORÁRI spoločne vytvoriť priestor prie riešenie otázok, ktoré sú podstatné a dôležité pre mladých pracujúcich ľudí v sektoroch, ktoré zastrešuje náš odborový zväz.

HORE