Odborový zväz DREVO, LESY, VODA pripravil návrh aktivít (pre) mladých členov OZ DLV vo veku do 35 rokov. Slovíčko “pre” je v zátvorke preto, lebo to majú byť nielen akcie, ktorými chceme osloviť našich mladých členov, ale aj „ich“ akcie, ktoré spoločnými silami pripravíme a uskutočníme.

V rámci aktivít mladých odborárov plánujeme:
- realizovať spoločné stretnutia, 
- teambuilding aktivity, 
- realizovať odborárske školenia a vzdelávacie aktivity, 
- diskutovať s mladými odborármi a spoločne hľadať riešenia problémov, ktoré sú špecifické práve pre mladých odborárov, 
- preposielať zaujímavé ponuky na vzdelávanie a iné aktivity pre mladých členov OZ DLV, ktoré sú organizované na Slovensku a v zahraničí, ktoré sú určené mladým odborárom do 35 rokov, 
- vytvoriť priestor pre intenzívnejšie zapojenie mladých členov nášho OZ DLV do riadenia, plnenia úloh a prípravy aktivít zväzu.

Veríme, že práve prostredníctvom odborov dokážme MY MLADÍ ODBORÁRI spoločne vytvoriť priestor prie riešenie otázok, ktoré sú podstatné a dôležité pre mladých pracujúcich ľudí v sektoroch, ktoré zastrešuje náš odborový zväz.

V prípade Vášho záujmu o túto iniciatívu a jej aktivity, by sme poprosili mladých odborárov, aby sa zaregistrovali na webovej adrese: https://goo.gl/forms/pWUijI66C0TzaRtz2

HORE