Anna GAŽOVIČOVÁ predsedníčka RK OZ DLV
   
Július HORVÁTH člen RK OZ DLV
   
Anna KÁČEROVÁ člen RK OZ DLV
   
Irena KAJELOVÁ členka RK OZ DLV
   
Viliam ZÁHUMENSKÝ člen RK OZ DLV
   
HORE