JUDr. Vlasta Szabová, PhD. predsedníčka OZ DLV
   
Jozef Minárik prvý podpredseda OZ DLV
predseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie
   
Jozef Chovanec podpredseda OZ DLV
predseda Celulózo-papierenskej sekcie OZ DLV
   
Mgr. Monika Kurillová podpredsedníčka OZ DLV
predsedníčka Výkonnej rady Sekcie vodárenských spoločností OZ DLV
   
Jaroslav Ličko podpredseda OZ DLV
predseda Drevársko-nábytkárskej sekcie OZ DLV
   
Ing. Iveta Vrábelová podpredsedníčka OZ DLV
predsedníčka Výkonnej rady Sekcie vodného hospodárstva OZ DLV
   
Ing. Martin Kovalčík podpredseda Výkonnej rady Lesníckej sekcie OZ DLV
   
Gabriela Liptáková podpredsedníčka Výkonnej rady Sekcie vodárenských spoločností OZ DLV
   
Ing. Iveta Tobáková podpredsedníčka Výkonnej rady Sekcie vodného hospodárstva OZ DLV
   
Miloš Žabka podpredseda Výkonnej rady Sekcie vodárenských spoločností OZ DLV
HORE