Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš ako živnostník:

 • bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo pri posudzovaní návrhov dodávateľsko-odberateľských zmlúv bezplatnú právnu
 • pomoc a poradenstvo pri komunikácii s dodávateľmi, odberateľmi, orgánmi štátnej správy, samosprávy
 • bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v oblasti vymáhania nárokov zo zmluvných vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi
 • bezplatnú právnu pomoc pri vypracovaní návrhov právnych podaní v oblasti dodávateľsko-odberateľských vzťahov
 • nárok na bezplatné vzdelávanie v oblasti základov práva so zameraním na oblasť výkonu podnikateľskej činnosti

Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš ako živnostník:

 • bezplatné základné ekonomické poradenstvo so zameraním na výkon podnikateľskej činnosti
 • bezplatné ekonomické poradenstvo pri príprave podkladov o aktuálnej situácii v rámci jednotlivých sektorov s dopadom na určovanie cien výrobkov a služieb
 • nárok na bezplatné vzdelávanie v oblasti základov ekonomiky so zameraním na podnikateľskú činnosť

Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš ako živnostník:

Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš ako živnostník:

 • nárok na bezplatný kontrolný audit stavu BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri spracovaní kompletnej dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov
 • bezplatné odborné poradenstvo v oblasti BOZP pre živnostníka prípadne živnostníka – zamestnávateľa
 • bezplatné odborné poradenstvo pri identifikácii a posudzovaní rizík v oblasti BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri zabezpečovaní výchovy a vzdelávania pre oblasť BOZP
 • bezplatnú odbornú pomoc pri šetrení úrazov

Členstvom v Odborovom zväze drevo, lesy, voda získaš ako živnostník:

 • výhody pre člena Základnej organizácie Ústredie OZ DLV podľa aktuálnej ponuky
 • zľavy pri nákupe vybraných výrobkov a služieb podľa aktuálnej ponuky
 • zľavy vo vybraných cestovných kanceláriách podľa aktuálnej ponuky
 • zvýhodnené rekreačné pobyty a dovolenky na Slovensku v zariadeniach spoločnosti SOREA
 • možnosť účasti na celoodborových akciách a stretnutiach odborárov doma a v zahraničí

HORE