V oblasti medzinárodných vzťahov spolupracujeme s odborármi z Poľska (drevársko-nábytkárska a lesnícka sekcia), z Maďarska (sekcia vodárenských spoločností, celulózo-papierenská sekcia, lesnícka sekcia) z Česka (sekcia vodného hospodárstva) zo Srbska (sekcia vodárenských spoločností) a z Chorvátska (lesnícka sekcia). Pre zahraničnú spoluprácu máme už oficiálne podpísané zmluvy a to s OZ drevárov Poľska a vodárenskej OZ z Maďarska. V súčasnosti je OZ DLV členom 2 medzinárodných združení EPSU a PSI.

 

HORE