Názov

Dátum

   
   

Názov

Dátum

Asociácia vodárenských spoločností  18.07.2014
Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR 11.02.2014
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku 18.12.2013
Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku  17.12.2013 
Zväz spracovateľov dreva SR  17.12.2013

Názov

Dátum

Asociácia vodárenských spoločností SR 26.03.2013
Zväz celulózo-papierenského priemyslu SR 31.01.2013
Zväz spracovateľov dreva SR  22.01.2013
Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku 18.12.2012 
Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve na Slovensku  13.12.2012

HORE