„Bezpečné dni v práci“

 

Súťaž Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pôsobnosti OZ DLV  

„O putovný pohár predsedníčky OZ DLV“

  

Odborový zväz DREVO, LESY VODA (ďalej aj OZ DLV) zorganizoval 1. ročník súťaže stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorá sa konala v priestoroch Strednej odbornej školy lesníckej v Prešove dňa 12.06.2018 v spolupráci s PEFC SK (The Programme for the Endorsement of Forest Certification – pozn. PEFC SK spravuje Slovenskú schému certifikácie lesov, ktorá je súčasťou vedúceho celosvetového lesníckeho certifikačného programu) a pod záštitou štátneho tajomníka MPSVR SR pána Mgr. Branislava Ondruša a prezidenta KOZ SR Ing. Jozefa Kollára.  Generálnym sponzorom podujatia boli LESY SR, š.p.

Ambíciou súťaže je vštepovať základné princípy BOZP už počas vyučovacieho procesu a tým zlepšiť pripravenosť mladých ľudí na prechod do pracovného procesu. Prvého ročníka sa zúčastnilo sedem stredných odborných škôl.

Súťaž bola určená pre študentov Stredných odborných škôl v pôsobnosti OZ DLV a pozostávala z teoretických a praktických vedomostí z problematiky BOZP a poskytovania predlekárskej prvej pomoci.

 

Súťaž bola rozdelená do troch častí:

 • Časť I. - teoretická časť (všeobecne platné právne predpisy na zaistenie BOZP) – písomný test 20 otázok
 • Časť II. - praktická časť (riešenie modelových situácií
 • Časť III. - teoreticko – praktická časť – poskytovanie prvej pomoci


Ako OZ DLV môžeme s potešením zhodnotiť, že cieľ súťaže sa nám podarilo úspešne naplniť o čom svedčia aj reakcie súťažiacich či partnerov, ktorí sa rozhodli podporiť aj ďaľší ročník.

Študenti sa vďaka súťaži zlepšili predovšetkým vo vedomostiach v oblasti BOZP ale mohli si vyskúšať aj praktické aspekty ochrany zdravia – poskytovanie prvej pomoci či riešenie modelových situácií BOZP v praxi.

Vďaka súťaži Bezpečné dni v práci si tak študenti uvedomili význam ochrany zdravia (nie len) pri práci. Sme presvedčení, že vedomosti, ktoré súťažiaci nadobudli počas súťaže, si prenesú do svojho ďalšieho osobného aj kariérneho života.

Súťaž podporilo dovedna 16 partnerov. Význámným mediálnym partnerom podujatia sa stal LESMEDIUM SK, s.r.o.

 

Súťaže sa zúčastnili nasledovné stredné odborné školy:

 1. Stredná odborná škola lesnícka v Prešove – hosťujúca škola
 2. Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín
 3. Stredná odborná škola drevárska Zvolen
 4. Súkromná stredná odborná škola Bratislava
 5. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice
 6. Stredná odborná škola lesnícka Banská Štiavnica
 7. Stredná odborná škola lesnícka Jozefa Dekreta Matejovie, Liptovský Hrádok

 

Poradie v kategórií - družstvá

 1. Stredná odborná škola drevárska Zvolen                                                 34 bodov
  1. Marek Gibala
  2. David Kyseľ
  3. Róbert Veljačik
 2. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 040 01 Košice       33 bodov
  1. Adrián Kunštár
  2. Lukáš Petráš
  3. Frederik Štofila
 3. Stredná odborná škola lesnícka Tvrdošín                                                32 bodov
  1. Pavol Jančich
  2. Tomáš Dopirák
  3. Michal Medvecký

 

Poradie v kategórií – jednotlivci

 1. Martin Fučela - SOŠ lesnícka JDM, Liptovský Hrádok                              25,5 bodov
 2. Frederik Štofila - SOŠ technická, Kukučínova 23, Košice                         25,2 bodov
 3. Anna Petrová - Stredná odborná škola lesnícka v Prešove                      22,7 bodov

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

KOMPLETNÁ FOTOGALÉRIA

HORE