Názov

Dátum

Zmeny v socialnom poistení od roku 2022 02.01.2022

Názov

Dátum

Spravodajca OZ DLV č. 3 / 2021 09.10.2021
Spravodajca OZ DLV č. 2 / 2021 špeciál 06.10.2021
Z rokovania snemu KOZ SR 28.09.2021
Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR 27.09.2021
Nové vedenie OZDLV 26.09.2021
Pobyty so štátnou účelovou dotáciou 25.09.2021
Pitný režim na pracovisku 01.09.2021
Zamestnávateľ a očkovanie podľa pracovného práva 31.08.2021
Bleskovky č. 7 / 2021 30.08.2021
Pracovné prostredie 10.06.2021
REGISTER ZO OZ DLV NA MV SR 28.05.2021
Spravodajca OZ DLV č. 1 / 2021 06.05.2021
Bleskovky č. 6 / 2021 04.05.2021
Prehľad vybraných predpisov na zaistenie BOZP a ochranu zdravia – aktualizácia 2021 03.05.2021
Požiadavky na stavenisko podľa NV 396/2006 Z.z. 03.05.2021
Náhrady pri pracovnej ceste zamestnanca - príklad 03.05.2021
Bleskovky č. 5 / 2021 14.04.2021
Bleskovky č. 4 / 2021 14.04.2021
Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby 13.04.2021
Veľkonočné prianie 03.04.2021
Všetko najlepšie k MDŽ 08.03.2021
Bleskovky č. 3 / 2021 05.03.2021
Odborná spôsobilosť na obsluhu určených pracovných prostriedkov a na činnosť s nimi 21.02.2021
Výchova a vzdelávanie počas mimoriadnej situácie 21.02.2021
Poukázanie dane z príjmu fyzickej osoby 12.02.2021
Bleskovky č. 2 / 2021 10.02.2021
Preplatenie sviatkov a víkendu 10.02.2021
Bleskovky č. 1 / 2021 07.02.2021
Správa o činnosti odborovej kontroly nad stavom BOZP za rok 2020 04.02.2021
Usmernenie k rekondičným pobytom počas mimoriadnej situácie 04.02.2021
Odbory v lesoch, VH, VS, CPP a DNP 21.01.2021
Mýtus odmietnutia výpovede – ako to naozaj je? 15.01.2021

Názov

Dátum

Poďakovanie 29.12.2018
Film Stratená úcta k zeleným lesom, 2018 27.12.2018
Plán rokovaní orgánov OZ DLV 26.12.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na roky 2019 - 2020  18.12.2018
PF 2019 14.12.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na roky 2019 - 2020 28.11.2018
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní zamestnancov postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme na roky 2019 – 2020 28.11.2018
Kolektívne vyjednávanie prinieslo dohodu o valorizácii platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe o 10% 20.06.2018
„Bezpečné dni v práci“ - Súťaž Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pôsobnosti OZ DLV 20.06.2018
Bleskovky - Jún 2018 19.06.2018
Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov 30.03.2018
Usmernenie MPSVR SR zo dňa 15. 2. 2018 06.03.2018
Memorandum o spolupráci obhospodarovateľov lesov, vlastníkov lesov, združení fyzických a právnických osôb v lesnom hospodárstve, vedeckých, výskumných a vzdelávacích lesníckych inštitúcií na Slovensku a Tlačová správa k Memorandu 17.01.2018
Ako poukázať podiel zo zaplatenej dane pre OZ DLV? 10.01.2018
Dôležité upozornenie o obmedzenom režime komunikácie s OZ DLV 09.01.2018

HORE