Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA ako nezisková organizácia sa druhýkrát v histórii zväzu zaregistroval ako prijímateľ 2% (3%) zaplatenej dane a dovoľujeme si s úctou a s pokorou uchádzať sa u Vás o 2% (3%) Vašich daní.

 

Aj vďaka prostriedkom, ktoré zväz získal z 2% (3%) daní v minulom roku sme mohli pripraviť pilotný „Program podpory a pomoci členom OZ DLV“, v ktorom chceme postupne rozširovať možnosti podpory a pomoci členom OZ DLV a ich rodinným príslušníkom, začali sme pracovať s mladými členmi a študentmi stredných škôl. Všetky Vami poukázané percentá z dane využijeme na aktivity pripravené LEN pre Vás!

 

Chcem poukázať podiel z mojej zaplatenej dane! Ako na to?
Do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Zároveň si nechajte vystaviť „Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti“ (toto potvrdenie má zamestnávateľ povinnosť vystaviť do 15. 04. 2019 v zmysle § 39 ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. v platnom znení). Toto potvrdenie je veľmi dôležité, nakoľko sa prikladá k formuláru na darovanie 2% ( 3%)  z dane. 

 

Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2018 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.

 

Chcem poukázať viac ako 2% zo zaplatenej dane! Dá sa to?

Je možné poukázať aj 3% zo zaplatenej dane. Okrem vyššie uvedených podmienok je potrebné k vyhláseniu priložiť aj potvrdenie od prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, že ste u neho vykonávali dobrovoľnícku činnosť aspoň 40 hodín. Práca pre odborový zväz a v prospech jej členov je taktiež dobrovoľníckou prácou. To pre nás otvára príležitosť vstúpiť do tohto procesu ako prijímateľ dobrovoľníckej činnosti a toto potvrdenie Vám vystaviť.

 

Preto, ak máte v úmysle darovať nám 3% z dane a nie 2%, prosím, oznámte nám to a požiadajte OZ DLV o vydanie “Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti“ a po posúdení podmienok pripravíme  a následne Vám potvrdenie zašleme.

 

Mám všetky potrebné prílohy. Čo ešte potrebujem?

Či už sa rozhodnete darovať 2% alebo 3% z dane, je potrebné vyplniť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (Stiahnite si VZOR vrátane predvyplnených údajov OZ DLV).

 

Najneskôr do 30. 04. 2019 doručte na príslušný daňový úrad podľa Vášho bydliska:         

- Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby      

- Potvrdenie o zaplatení dane zo závislej činnosti

- Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti – ak sa rozhodnete darovať 3%.

HORE