Vytlačiť

O budúcnosti pracujúcich rozhodujeme dnes!

OZ DLV zastupuje pracovníkov naprieč celým Slovenskom a poskytuje im sociálno-právnu ochranu ich
záujmov. Sme poisťovňou pracujúcich. Naším poslaním je chrániť práva občanov na slušnejší život v tomto
štáte a pomáhať riešiť a prekonávať vzniknuté problémy, ktoré sa môžu pri ich práci vyskytnúť.
Uvedomujúc si dynamiku sveta v 21. storočí, pristupujeme k svojmu poslaniu inovatívne. OZ DLV preto
poskytuje najaktuálnejšie benefity a informácie pre svojich členov.
  

KOLEKTÍVNE VYJEDNÁVANIE
Právo uzatvárať kolektívne zmluvy
patrí výlučne odborom!

BOZP
BOZP je právom zamestnancov
a povinnosťou zamestnávateľov!

MLADÍ ODBORÁRI
Kvalitné pracovné pozície pre
mladých na Slovensku - cesta vpred!

Aktuálne informácie

Denne pre Vás zhromažďujeme aktuálne informácie zo sveta odborov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a našim členom
taktiež prinášame prehľad o aktuálnych výhodách a zľavách, ktoré im poskytujú naši partneri.